Kontakt.

Autostrada Tiranë - Durrës 
Km 5, Tiranë
069 20 27 250
info@hako.al
Magazina Adresa Numër Telefoni 
Shkodër Lgj. "Bahçallëk" ,
Rr. "Tirana"
069 60 82 223
Peshkopi Lgj. "Gjokë Doçi",
Rr. "Kongresi I Dibrës"
069 60 82 551
Kukës Parku i Ri, Kukës 069 60 82 551
Elbasan Lgj. "Dyli Haxhire",
Rr. "Kadri Hoxha"
069 60 82 224
Lushnjë Lgj. "Gafurr Muço",
Rr. "Vath Koreshi"
069 60 82 226
Fier Lgj. "Sheq I Madh" ,
Rr. "Llambi Argjendari"
069 32 85 456
Vlorë Lgj. "Pavarësia" ,
Rruga "Misto Mele"
069 58 20 620
Berat Rruga e Drobonikut,
Km 1.5, Berat.
069 70 05994
Gjirokastër Autostrada Tepelenë
- Gjirokastër, km 1
069 60 82 226
Korçë Zona Indrustriale, Korçë 069 60 82 232
Sarandë Qafë Gjashtë, Sarandë
069 60 82 226
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More