Është aq i urtë
sa do e martojë
lagjia!

K jo shprehje, në fillim duket se flet për një djalë që e preferojnë të gjitha vajzat e lagjes për ta martuar.
#SHPREHJESINKOHËNEXHAXHIT
Në fakt është e kundërta. Përpara preferoheshin djemtë e shkathët e pak çapkën, dhe djemtë e urtë nuk ishin ata që binin në sy. Ndaj shpreheshin se duhet të mblidhej e tërë lagjia për t’i caktuar një nuse “djemve të mirë”.
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More