Këtë djalë e poqi ushtria!

M ë parë, ushtria zgjaste rreth 5 vite, dhe ishte me të vërtetë një sfidë shumë e madhe për djemtë e rinj.
#SHPREHJESINKOHËNEXHAXHIT
Vështirësitë fillonin që nga stërvitja e fortë, tek rregulli i ashpër dhe zgjimi gjithmonë në orët e para të mëngjesit. Kur djemtë mbaronin ushtrinë, paralelizohej me mbarimin e adoleshencës sepse tashmë konsideroheshin burra të pjekur.
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More