O goce, më fal
një minutë! 

B rezi i sotëm është shumë familjar me Poke, Like, DM, por nuk e dinë që më parë njerëzit gjuheshin shumë spontanisht duke u parë në rrugë.
#SHPREHJESINKOHËNEXHAXHIT
Shprehja klasike e meshkujve kur shihte një femër që i pëlqente ka qenë “O goce, më fal një minutë”. Më pas femra zgjidhte nëse donte të vazhdonte bisedën apo jo. Kjo mund të quhet dashuri e pastër dhe me shikim të parë.
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More