Si veshka në
mes të dhjamit

S ot çdokush përpiqet ta eliminojë por dikur dhjami konsiderohej si diçka që vetëm njerëzit e pasur mund ta kishin pasi tregonte mirëqenie.
#SHPREHJESINKOHËNEXHAXHIT
Kur themi “veshka në mes të dhjamit”, flitet për dikë që jeton në luks dhe ushqehet mirë dhe me bollëk.
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More