“Teta dhe Xhaxhi”

S ot është mëse e zakonshme që personave në moshë më të madhe t’i drejtohemi me “Zonjë” dhe “Zotëri” kur ndodhemi përgjithësisht në rrethana formale. Më parë njerëzit i drejtoheshin më të rriturve me “Teta” dhe “Xhaxhi” në përditshmëri.
#SHPREHJESINKOHËNEXHAXHIT
Prandaj, sado i rritur, ishte zakon të shpreheshe me “Teta” dhe “Xhaxhi” si një formë afrimiteti por edhe respekti për vitet dhe eksperiencat e kaluar në jetë.
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More